Zorientowani na sukces zespołu

Nauka oraz feedback w jednym miejscu

Wyzwanie

Metodologia nauczania ulega zmianie. Samodzielne zdobywanie wiedzy poprzez różnego rodzaju platformy e-learningowe staje się coraz bardziej popularne. Prowadzący uczelnie, akademie, szkoły, kursy posiadają potrzebę systematycznego zbierania informacji o procesie rozwoju podopiecznych.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na dostrzeżoną potrzebę rynkową było przygotowanie nowoczesnej aplikacji internetowej umożliwiającej w prosty i przejrzysty sposób nadzorowanie procesu nauczania.

Co zostało zrobione?

 1. Analiza potrzeb i wymagań Klienta.
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z makietami systemu.
 3. Zgodnie z podejściem API-First – implementacja REST API w oparciu o Express.js.
 4. Implementacja systemu zarządzania uprawnieniami użytkowników wzorowanego na IAM (AWS Identity and Access Management).
 5. Wdrożenie systemu akceptowanej rejestracji użytkowników wraz z systemem zaproszeń do platformy.
 6. Przygotowanie w React.js aplikacji frontendowej wykorzystującej powyższe API.
 7. Sporządzenie szczegółowych raportów ułatwiających podejmowanie decyzji dotyczących osób, których proces nauczania objęty został nadzorem. Raporty udostępniono zarówno on-line jak i off-line (format PDF).

Jak to zostało zrobione?

 • Pracowaliśmy w SCRUM’ie w dwutygodniowych sprintach.
 • Do konteneryzacji wykorzystaliśmy Docker.
 • Wdrożyliśmy procedury CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).
 • Zagwarantowaliśmy pokrycie kodu testami jednostkowymi na poziomie 85%.
 • Przygotowaliśmy automatyczne testy end to end w oparciu o Cypress.js.
Suche fakty

Team

 • Back-end developer
 • Front-end developer
 • QA
 • UX designer

Zgrany i kompetentny team to podstawa! Taki też wystawiliśmy do tego projektu.

Technologia

Node.js, Express.js, React.js, Jest, Bitbucket Pipelines (Integrated CI/CD for Bitbucket Cloud), Docker

Najnowsza technologia pozwala nam osiągać ambitne cele.