Zorientowani na sukces zespołu

Nauka oraz feedback w jednym miejscu

Wyzwanie

Nasz Klient uzyskał możliwość oferowania ubezpieczeń transportowych na jednej z największych giełd on-line w Europie. Ogromna liczba użytkowników giełdy wskazywała, że nawet przy niewielkiej konwersji jednostkowa liczba wystawionych polis ubezpieczeniowych będzie bardzo duża. Niezbędnym okazała się automatyzacja procesów związanych z zawieraniem i obsługą polis ubezpieczeniowych. Dzięki temu możliwe było obsłużenie programu ubezpieczeniowego bez radykalnego zwiększenia zatrudnienia u naszego Klienta.

Rozwiązanie

Aby wspólnie z naszym Klientem sprostać nowym wyzwaniom, niezbędnym było przygotowanie odpowiedniej aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej. Prostota obsługi (szybkie wdrażanie nowych użytkowników) oraz dostępność systemu z każdego miejsca i urządzenia (wsparcie dla urządzeń mobilnych) stanowiły fundament tego projektu.

Co zostało zrobione?

 1. Analiza potrzeb i wymagań Klienta.
 2. Zdobycie niezbędnej wiedzy ubezpieczeniowej przez product ownera.
 3. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z makietami systemu.
 4. Aplikacja webowa kalkulatora składek – przeniesiono papierowy taryfikator na nowoczesną, przyjazną użytkownikowi aplikację dostępną na popularnej platformie transportowej. Aplikację wpięto do systemu autoryzacji platformy transportowej, co przyśpieszyło proces zakupu polisy.
 5. System rejestracji polis w systemie naszego Klienta oraz ich synchronizacja z systemem Towarzystwa Ubezpieczeniowego za pomocą SOAP API.
 6. Przygotowanie procesu rozliczeń masowych MassCollect. Płatności za polisy Klienci umieszczają na dedykowanych kontach (jeden numer dla każdego Klienta). Zadaniem procesu jest automatyczna synchronizacja tej informacji za pomocą plików raportowych przekazywanych przez bank przy użyciu SFTP. System obsługuje dokładne płatności oraz nadpłaty i niedopłaty.
 1. Synchronizacja informacji o ważnej (zawartej i opłaconej) polisie z repozytorium plików giełdy transportowej za pomocą REST API.
 2. Automatyzacja wysyłki wiadomości e-mail i SMS do Klientów. Kolejkowanie i opóźniona wysyłka przy użyciu RabbitMQ. Uwzględnianie dni wolnych i świąt.
 3. Zwykle poważne (major) zmiany biznesowe w systemie zachodzą cyklicznie (raz na rok), opracowano autorski system wersjonowania zmian tak, aby wprowadzanie nowych zmian odbywało się minimalnym nakładem kosztów, nie wpływało na dane i funkcjonalności historyczne oraz nie powodowało duplikacji kodu.
 4. Pobieranie danych kontrahentów z API rządowego (wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl), aby użytkownik nie musiał ręcznie wprowadzać podstawowych danych klientów.

 

Jak to zostało zrobione?

W projekcie najważniejsza była automatyzacja procesu, czas i budżet. Aby sprostać wymaganiom Klienta, przygotowaliśmy trzyosobowy zespół (2 x full stack developer, 1 x QA), który pracował przez 4 miesiące do przygotowania wersji MVP. Pierwsza polisa została wystawiona w piątek o godzinie 21.00. W poniedziałek było ich 10. Aktualnie wystawianych jest około 40 polis dziennie. Dzięki naszemu systemowi Klient mógł inwestować zarobione pieniądze w rozwój sieci sprzedaży a nie w back office.

 • Pracujemy w SCRUM’ie w dwutygodniowych sprintach.
 • Do konteneryzacji wykorzystaliśmy Docker.
 • Wdrożyliśmy procedury CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).
 • Zagwarantowaliśmy pokrycie kodu testami jednostkowymi na poziomie 85%.
 • Przygotowaliśmy automatyczne testy end to end w oparciu o bibliotekę Selenium.
Suche fakty

Team

 • Full stack developer (PHP, JS) x 2
 • QA
 • Product Owner

Zgrany i kompetentny team to podstawa! Taki też wystawiliśmy do tego projektu.

Technologia

Symfony (PHP), Doctrine ORM, jQuery, RabbitMQ, Docker, Kubernetes, Redis, Selenium, Terraform, Jenkins, MySQL

Najnowsza technologia pozwala nam osiągać ambitne cele.